CR Neopren köpük
SBR Neopren köpük
SCR Neopren köpük
_us-pic hakda
biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Suwa çümmek höwesjeňleri, ajaýyp suwasty dünýäni öwrenenlerinde ýokary hilli enjamlaryň gymmatyny bilýärler.Çorbadan başlap, suwa çümmek maskalaryna çenli her bir bölek howpsuzlyk we amatlylyk üçin işlenip düzülmelidir.“Zhanrui Rezin Önümler Ltd.” şu ýerde oýnaýar.“Zhanrui Kauçuk Önümleri” 2021-nji ýylda döredildi we çaltlyk bilen birinji derejeli çümmek materiallaryny ygtybarly üpjün ediji hökmünde tanaldy.Hünärmen topar we ýokary derejeli köpük tehnologiýasy bilen bu pudakda möhüm oýunçy boldular.

has köp

Arheologiýa toplumlary

Täze dünýäni öwreniň

 • Ekologiýa taýdan arassa SBR material rezin 5mm neopren list.

  Ekologiýa taýdan arassa SBR material rezin 5mm neopren ...

  Önümiň beýany Geliň, sizi flagman SBR we 5mm neopren listleri bilen tanyşdyralyň.Bu köptaraply material çydamlylygyň, çeýeligiň we öndürijiligiň iň ýokary ülňülerine laýyk gelýär.Ajaýyp çeýeligi bar we wetsuits, sport eşikleri, gorag enjamlary, awtoulag esbaplary we başgalar ýaly dürli programmalar üçin amatlydyr.SBR we 5mm neopren listlerimiziň esasy aýratynlyklaryndan biri, daşky gurşawa arassalygydyr.Dowamlylygyň ähmiýetine düşünýäris ...

 • Iň köp satylýan lomaý köp reňkli ýöriteleşdirilen neopren materialynyň galyňlygy 1mm-10 mm poliester neopren dokma matasy.

  Iň köp satylan lomaý köp reňk özleşdirilen ...

  Önümiň beýany Neopren matamyzyň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, ajaýyp suwa garşylygydyr.Açyk enjamlarda, elektron jaýlarda ýa-da lukmançylyk goşundylarynda ulanylsa-da, matalarymyz suw we çyglylyga garşy bökdençsiz päsgelçilik döredýär.Bu, gymmatly enjamlary goramak we ähli howa şertlerinde gurak saklamak üçin amatly edýär.Matalarymyz diňe bir ýokary suwa çydamly bolman, eýsem ýeňil we geýmek ýa-da ulanmak üçin amatly.Onuň ýokary çeýeligi oňa mümkinçilik berýär ...

 • Qualityokary hilli köp reňkli SBR CR SCR poliester neýlon laminirlenen dem alýan rezin list 3 mm deşilen neopren.

  Qualityokary hilli köp reňk SBR CR SCR poliester ...

  Önümiň beýany Önümimiz çyzgysy, dürli pudaklaryň we amaly programmalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ajaýyp aýratynlyklary we peýdalary hödürleýär.Egin-eşik, sport enjamlary ýa-da senagat taýdan ulanmak üçin neopren listleri gerek bolsa-da, siziň üçin ajaýyp çözgüt bar.Iň oňat önümlerimiziň biri deşikli neopren listleri.Önüm seresaplylyk bilen ýasalýar we dürli reňklerde bolýar, islegleriňize laýyk dizaýny saýlamaga mümkinçilik berýär.Diňe taslamaňyzy jaz etmek bilen çäklenmän ...

has köp

habarlar

iň soňky habarlar

has köp
derňew